JALUR MANDIRI SARJANA (S1) BERBAYAR

MANDIRI 2021

Mulai Pendaftaran
10 Mei 2021
Akhir Pendaftaran
12 Juli 2021
Periode Pendaftaran
Semester Gasal 2021/2022
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Gelombang I

PROGRAM STUDI

Program Studi Jenjang
Akuntansi Syariah S1 - Strata Satu (S1)
BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM S1 - Strata Satu (S1)
Ekonomi Syariah S1 - Strata Satu (S1)
Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) S1 - Strata Satu (S1)
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) S1 - Strata Satu (S1)
Hukum Pidana Islam (Jinayah) S1 - Strata Satu (S1)
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) S1 - Strata Satu (S1)
ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR S1 - Strata Satu (S1)
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM S1 - Strata Satu (S1)
Manajemen Keuangan Syariah S1 - Strata Satu (S1)
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM S1 - Strata Satu (S1)
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 - Strata Satu (S1)
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 - Strata Satu (S1)
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH S1 - Strata Satu (S1)
PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI S1 - Strata Satu (S1)
Perbankan Syariah S1 - Strata Satu (S1)
SEJARAH PERADABAN ISLAM S1 - Strata Satu (S1)
TADRIS BIOLOGI S1 - Strata Satu (S1)
TADRIS MATEMATIKA S1 - Strata Satu (S1)

JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN

Seleksi Tanggal Mulai Tanggal Selesai
Seleksi Nilai Raport
13 Juli 2021 15 Juli 2021